Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Oy Kampaamo Verstas  (Y-tunnus: 2227636-6)

2. Yhteydet rekisteriasioissa:
Oy Kampaamo Verstas, Anu Purojärvi
Väinönkatu 36A, 40100 JYVÄSKYLÄ
p.045-6327744
anu@kampaamoverstas.fi

3. Rekisterin nimi:
Kampaamo Verstaan asiakas-, ajanvaraus- ja kassarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Kampaamon asiakassuhteiden hoitoon, ajanvarausten- ja kassan hallintaan tarkoitettu rekisteri.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön nimi (tai yrityksen nimi), katu- ja postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika, annettu palaute, toivottu kampaaja, tilatun ja myytyjen palveluiden ja tuotteiden tiedot, annettu suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin sekä muut henkilön antamat tiedot, kuten allergiat, jotka voivat vaikuttaa tehtäviin palveluihin ja käytettäviin tuotteisiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakaspalvelu tilanteissa, sekä asiakkaan rekisteröityessä Kampaamo Verstaan nettiajanvaraukseen. Tietoja (esim. värireseptit) päivittävät myös yrityksessä työskentelevät.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan kirjallista pyyntöä.

Henkilötietoja voidaan siirtää  henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä pyytäessä.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulko-puolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä pyytäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva tieto (esim. värireseptit) tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennettu aineisto: Rekisteri on talletettu Phorest -kassa- ja ajanvarausjärjestelmään, joka on EU:n tietosuojasäädöksen (GDPR) mukainen. Järjestelmä on suojattu salasanoin ja PIN -koodein ja sinne on pääsy ainoastaan Kampaamo Verstaalla työskentelevillä kampaajilla.

Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain henkilöihin, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.